Siden 1883 har design stått i fokus når vi utvikler produkter. Dette har gitt oss unike bruksgjenstander av høy kvalitet laget for å vare og elsket av generasjoner. I dag er vi tre søstre, 5. generasjon, som fører familie­arven videre etter vår tipp­oldefar, olde­far, farfar og far. I tråd med egne visjoner og i kombinasjon med moderne formgivning og innovativ materialbruk bygger vi videre på vår lange og stolte designarv. Produktene vi lager skal fortsatt samles og arves, pakkes bort og tas frem igjen. Det har de gjort i generasjoner før oss og det skal vi videreføre for generasjoner som kommer. Alle våre produket er produsert og sirlig håndtert av håndverkshender på sølvvarefabrikken i Tønsberg.

 
Kontakt oss

 

betalingskort informasjon