Faddergaver

De fleste foreldre er nøye med hvem de velger til fadder for barna sine. Vi ønsker oss faddere som kan bety noe positivt for barnet, som kan følge det i oppveksten og være en voksenperson som bryr seg om barnets beste. Med fadder rollen følger også oppmerksomhet, oppmerksomhet kan gis gjennom små gaver som betyr noe. 

Kontakt oss

 

betalingskort informasjon