Siden 1883 har design stått i fokus når vi utvikler produkter. Dette har gitt oss unike bruksgjenstander av høy kvalitet laget for å vare og elsket av generasjoner. I dag er vi tre søstre, 5. generasjon, som fører familie­arven videre etter vår tipp­oldefar,  olde­far, farfar og far. I tråd med egne visjoner og i kombinasjon med moderne formgivning og innovativ materialbruk bygger vi videre på vår lange og stolte designarv. Det er viktig for oss å bevare de håndverkene vi har, og er gode på i Norge. Ved å utvikle og ut­vide vårt sortiment er vi med på nettopp dette.

LES MER

Kontakt oss

 

betalingskort informasjon